The Boots - med rötterna i 60-talsmyllan!
Boots hemsida som funnits på nätet sedan 1999 kommer att
läggas ned i december 2020. Vi riktar ett stort tack till alla som besökt sidan genom åren!
© 1999 - 2020 by Roland Nordin - All rights reserved - Webmaster: Roland Nordin
© Jan 1999 Redaktör: Roland Nordin Omarbetad: 2009 och 2011 Uppdaterad 13 Juni 2020
Site in English