© Jan 1999 Redaktör: Roland Nordin Omarbetad: 2009 och 2011 Uppdaterad 9 Maj 2017